Novinky

Obecné uspořádání dopravníkových kladek

2024-03-28 16:35:24

                                                       Obecné uspořádání dopravníkových kladek

zprávy-643-259

Hnací/hlavní kladka – kladka dopravníku používaná pro účely pohonu dopravníkového pásu.

Typicky namontované v externích ložiskách a poháněné externím zdrojem pohonu.

Vratná/ocasní kladka – kladka dopravníku používaná za účelem přesměrování dopravníkového pásu zpět na hnací kladku.

Ocasní kladky mohou využívat vnitřní ložiska nebo mohou být namontovány ve vnějších ložiskách a jsou obvykle umístěny na konci dopravníkového lože.

Ocasní kladky běžně slouží účelu navíjecí kladky na dopravnících kratších délek.

Přítlačná kladka – kladka dopravníku používaná ke zvýšení omotání řemenu kolem hnací kladky, obvykle za účelem zlepšení trakce.

Navíjecí kladka – kladka dopravníku používaná k odstranění prověšení a napnutí dopravního pásu.

Navíjecí kladky jsou běžnější u dopravníků delších délek.

Ohybová kladka – kladka dopravníku používaná k přesměrování pásu a zajištění napnutí pásu tam, kde dochází k ohybům dopravníkového systému.

Možná se vám líbí