Novinky

ANSI 321 řemenice s magnetickou hlavou

2024-01-30 11:10:41

Kladka s magnetickou hlavou, také nazývaná magnetický separátor, je typ dopravní kladky, která má uvnitř magnetické pole. Magnetické pole přitahuje feromagnetické materiály, jako je železo, ocel a další druhy kovů. Kladka s magnetickou hlavou se používá v různých průmyslových odvětvích k odstranění nežádoucích kovových částic z dopravníkových pásů, vibračních podavačů a dalších zařízení pro manipulaci s materiálem.

Kladka magnetické hlavy se skládá z permanentního magnetu a kladky, která se otáčí kolem osy. Magnetické pole generované magnetem přitahuje kovové částice, které pak ulpívají na povrchu kladky. Jak se kladka otáčí, kovové částice jsou unášeny na konec dopravního pásu a jsou shazovány do samostatné nádoby, která je poté shromažďována a recyklována.

Jednou z hlavních výhod použití kladky s magnetickou hlavou je, že dokáže účinně odstraňovat kovové částice z dopravního pásu bez nutnosti ruční práce. To je zvláště užitečné v průmyslových odvětvích, kde se vyrábí velké množství kovových částic, jako je těžba, recyklace a nakládání s odpady. Kromě toho může použití kladky s magnetickou hlavou prodloužit životnost dalších zařízení v procesu manipulace s materiálem tím, že zabrání kovovým částicím v poškození strojního zařízení. Celkově je kladka s magnetickou hlavou cenným nástrojem v průmyslu manipulace s materiálem pro její snadné použití a účinnost při odstraňování nežádoucích kovových částic.

kladka s magnetickou hlavou

kladka s magnetickou hlavou 2

kladka s magnetickou hlavou 3


Možná se vám líbí